Politica de confidențialitate


SC DEMOKI INTERACTIVE SRL (melonbites.ro) este înregistrata în Registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal cu următoarele informații:

Număr Registrul General: 0027928
Număr infochiosk: 559060260313
Data: 04/12/2017

Toate datele pe care le introduceți pe acest site vor fi folosite numai în scopul de a vă furniza serviciile și produsele dorite. E-mailurile pe care le trimitem sunt numai înștiințări legate de eventuale comenzi, îmbunătățiri ale funcționalității site-ului, și în caz ca vom trimite vreodată un alt tip de e-mail cu siguranță va adera la principiile CAN-SPAM act care sunt o extensie a legilor romanești în aceasta direcție. Singurele legi care reglementează SPAM-ul în Romania sunt O.U.G. nr.130/2000 privind contractele la distanță, prin prevederile art.16 raportate la art.15 consacră modalitatea opt-out, în contextul în care Directiva 31/2000 privind comerțul electronic lasă la latitudinea statelor să aleagă între opt-in și opt-out; Legea nr.365/2002 privind comerțul electronic și Normele metodologice de aplicare consacră categoric modalitatea opt-in, ceea ce duce la o neconcordantă față de prevederile O.U.G. nr.130/2000.

Prin citirea prezentului document ați luat la cunoștința faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totala sau parțială a acestora.

Melon Bites mai poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor parteneri care respecta angajamentul de confidențialitate și care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare. Aceștia pot fi furnizori de servicii de cutrierat, servicii de plata / bancare, parteneri de vânzări, servicii de marketing etc.